ระบบนี้ทดสอบผ่านBrowser Google Chrome, Safari, Edge กรุณา update Browser ของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
ไม่แนะนำให้ใช้ผ่าน Internet Explorer